Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Εισαγωγή (σελ 7-13)             Απλή αναφορά

Χημική σύσταση του κυττάρου (σελ 15-41)

Το βιβλίο του καθηγητή

Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη

fylladiochemoflifeb2015


 ΤΑΙΝΙΕΣ

Ιοντικός δεσμός

 Ιοντικοί και ομοιοπολικοί δεσμοί

Δεσμοί υδρογόνου

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μεγάλη επιφανειακή τάση

Οι τύποι στο πιο κάτω βίντεο ισχυρίζονται ότι μπορούν να τρέχουν στο νερό (Liquid Mountaineering) εκμεταλλευόμενοι τη μεγάλη επιφανειακή τάση του.

Οι τηλεοπτικοί Mythbusters αποδεικνύουν ότι το Liquid Mountaineering είναι απάτη!

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα πολυμερή αποτελούνται από μονομερή

Πρωτεινικές δομές