Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 107-117).


Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


 fylladio_kyttariki_anapnoi2014