Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Δομή Νευρικού συστήματος: σελ 29-36   (απλή αναφορά)

Αισθήσεις: σελ 37-39

Αισθητήρια όργανα: σελ 46-49

Παρουσιάσεις PowerPoint με ταινίες για το Νευρικό Σύστημα – Δομή Νευρικού Συστήματος – Αισθήσεις – Αισθητήρια όργανα από Κυριάκο Κυριάκου