Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 43-73).

Το βιβλίο του καθηγητή


Παρουσιάσεις από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη

2.1 Ευκαρυωτικό Κύτταρο

2.2 Πλασματική Μεμβράνη

2.3 Κυτταρική Οργάνωση


exofyllo_kyttarikiorganosib16


ΤΑΙΝΙΕΣ

Διασχίζοντας την κυτταρική μεμβράνη

Ώσμωση

Ερυθροκύτταρα σε ισοτονικό διάλυμα

Ερυθροκύτταρα σε υπερτονικό διάλυμα

Ερυθροκύτταρα σε υποτονικό διάλυμα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ ΜΕ ΑΥΓΑ