ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

Ανίχνευση θρεπτικών ουσιών των τροφών

Αφυδάτωση ζάχαρης. Πείραμα με το οποίο ανιχνεύεται η παρουσία άνθρακα

Ακόμα ένα βίντεο με αφυδάτωση ζάχαρης, χαρτιού και ξύλου

Ακόμα ένα βίντεο με αφυδάτωση ζάχαρης

Ονειρομαγειρέματα

Παιδική παχυσαρκία

 “Supersize me¨ του 2004 με ελληνικούς υπότιτλους