Βιβλίο δραστηριοτήτων μαθητή      από τη σελίδα Εκπαιδευτικού Υλικού Μέσης Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2017 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ιστοσελίδα Ολυμπιάδας Βιολογίας Γ’ Γυμνασίου (IJSO) από την ιστοσελίδα της Βιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Ετήσιος προγραμματισμός      από τη σελίδα Εκπαιδευτικού Υλικού Μέσης Εκπαίδευσης ΥΠΠ

Πώς γράφουμε μια εργασία

Δείτε τα κριτήρια βαθμολόγησης του μαθήματος πιο κάτω

ba8mologia