Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίο κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 11-64)

Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ξένια Αλευρά


Παρουσιάσεις από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη

1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1.3 AIDS

1.3 Μηχανισμοί άμυνας

1.4 Καρκίνος

1.5 Ουσίες που προκαλούν εθισμό