Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 113-132)


Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


fylladio_peptiko13

Πίνακας χημικής πέψης