Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 197-206).

Παρουσίαση PowerPoint για το κεφάλαιο “Ωσμωρύθμιση και Απέκκριση” Κατεβάστε την παρουσίαση και τον φάκελλο με τις ταινίες για να μπορούν να παίζουν στην παρουσίαση.

Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


ΤΑΙΝΙΕΣ