Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίο κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 69-116)

Κεφάλαιο 3          “Οικολογία”                    Σελ 133-163

Κεφάλαιο 2          “Ζώνες βλάστησης”     Σελ 77-90

Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη