Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 247-258)


Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


exofylloanaparagogib16

ΤΑΙΝΙΕΣ

2a. Cell division and the cell cycle

2b. How the cell cycle works

3a. Mitosis and Cytokinesis animation (Σελίδα 10)

3b. Mitosis mp4

4a. dna video v2

4b. How DNA is packed

5. Mitosis

6. Mitosis Rap_Mr. W’s Cell Division Song

B_5.4_1. Stages of Meiosis

B_5.4_3. Μείωση