Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 93-106).


Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


fylladioPhotosynthesis13

Τρομερή ιστοσελίδα για την οπτική και τα χρώματα

Άρθρο του Φιλελευθέρου της 19ης Φεβρουαρίου με τίτλο  “Γάτες και σκύλοι βλέπουν στο υπεριώδες”.

Το πείραμα του Englemann

Το τραγούδι της φωτοσύνθεσης (rap)

 Άλλο τραγούδι της φωτοσύνθεσης

Συλλογή οξυγόνου

Ωραίο animation