Βιβλίο Βιολογίας Β’ Λυκείου Προσανατολισμού – Ειδική Έκδοση 2017-2018 από την ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Βιολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Το βιβλίο Βιολογίας Β Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας ΙΤΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ που επίσης θα χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία της Β’ Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας B’ Λυκείου από την ιστοσελίδα της Επιθεώρησης Βιολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2016-17