Το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία αυτού του κεφαλαίο κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (σελ 293-321)


Παρουσίαση από τη συνάδελφο Ανδρονίκη Κλώνη


 Ανακάλυψη επιστημόνων στο Ινστιτούτο Νευρολογίας για γενετικό μόριο. Ελέγχει την παραγωγή μυών


ΤΑΙΝΙΕΣ

Δόγμα DNA (με ελληνικούς υπότιτλους)

Αντιγραφή DNA (με ελληνικούς υπότιτλους)

Μεταγραφή DNA

Μετάφραση RNA (με ελληνικούς υπότιτλους)

Μεταλλάξεις του DNA (με ελληνικούς υπότιτλους)

Γονιδιακές μεταλλάξεις

Δρεπανοκυτταρική αναιμία (με ελληνικούς υπότιτλους)

Απομονώστε το DNA σας