Διαβάστε τα αποτελέσματα της Α’ φάσης της Ολυμπιάδας Γ’ Λυκείου ΙΒΟ στον πιο κάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y3liaW9sb2d5LmNvbXx3d3d8Z3g6MzJiN2Q2ZTZlMjdiOGUwZA