Ο πιο κάτω σύνδεσμος παραπέμπει στο ιστολόγιο της συναδέλφου Αλεξάνδρας Περάκη από τη Λάρισσα και περιέχει Ασκήσεις και Απαντήσεις στο κεφάλαιο “Μολυσματικές και μη μολυσματικές ασθένειες” της Γ’ Λυκείου.

http://users.sch.gr/aperaki/kefalaio1.htm#%CE%911

Εξερευνήστε το ιστολόγιο της συναδέλφου στο http://users.sch.gr/aperaki/