by

Η αποκατάσταση της αλήθειας από τους Βιολόγους

No comments yet

Categories: Uncategorized

Μετά από άδεια του συγγραφέα Δρα Ανδρέα Σοφοκλέους, αναδημοσιεύουμε το άρθρο με τίτλο “Η αποκατάσταση της αλήθειας από τους Βιολόγους” όπως δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Αλήθεια (4/10/12), Πολίτη (7/10/12), Φιλελεύθερο και Σημερινή (13/10/12).

Τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω του τύπου επιστολές Γεωγράφων που ζητούν να διοριστούν άμεσα στην εκπαίδευση. Όπως οι ίδιοι οι Γεωγράφοι αναφέρουν, ενώ κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης την περσινή σχολική χρονιά, όπως και το έπραξαν, τη φετινή σχολική χρονιά δε διορίστηκαν στα δημόσια σχολεία. Toαποτέλεσμα ήταν να μείνουν άνεργοι, αφού προηγουμένως είχαν παραιτηθεί από τις δουλειές τους. Στις επιστολές αυτές, οι Γεωγράφοι καταφέρονται εναντίον των Βιολόγων, θεωρώντας τους υπεύθυνους για το μη διορισμό πολλών Γεωγράφων που βρίσκονται στον κατάλογο διοριστέων καθηγητών. Ξεπερνώντας τα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας, αλλά και της υποτυπώδους σωστής συμπεριφοράς, μιλούν προσβλητικά και υπεροπτικά για ανικανότητα των Βιολόγων να διδάξουν το μάθημα της Γεωγραφίας. Διατείνονται μάλιστα ότι το αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωγραφίας από Βιολόγους, είναι να βγαίνουν σχεδόν όλα τα παιδιά της Κύπρου Γεωγραφικά αμόρφωτα. Ακόμα, στην επιστολή τους οι Γεωγράφοι καταθέτουν τον ισχυρισμό ότι η Βιολογία καμία σχέση δεν έχει με το αντικείμενο που πραγματεύεται η Γεωγραφία.

Οι συνάδελφοι Γεωγράφοι θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει την προϋπηρεσιακή κατάρτιση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και παραμένουν αδιόριστοι. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και 25 Βιολόγοι. Οι Γεωγράφοι κατηγόρησαν τους Βιολόγους για ανικανότητα να διδάξουν το μάθημα της Γεωγραφίας. Μήπως υπάρχει κάποια έρευνα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που να αποδεικνύει τον ισχυρισμό αυτό, ή ακόμα ότι οι Βιολόγοι δε διδάσκουν το μάθημα της Γεωγραφίας με επάρκεια; Όχι, βέβαια. Αντίθετα, οι Βιολόγοι κάθε χρόνο παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια Γεωγραφίας και βεβαίως ακολουθούν τα αναλυτικά προγράμματα για τη διδασκαλία του μαθήματος που συνέταξαν Γεωγράφοι. Εξάλλου, οι δύο κλάδοι συνεργάζονται και βρίσκονται κάτω από τη σκέπη της ίδιας επιθεώρησης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Για να φτάσει κάποιος στην αλήθεια, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να εξετάσει το ζήτημα από μια άλλη οπτική γωνία. Η θεματολογία την οποία πραγματεύεται η Γεωγραφία, άπτεται των Βιολογικών θεμάτων. Για παράδειγμα, στα συγγράμματα Γεωγραφίας του γυμνασίου (στο λύκειο δε διδάσκεται το μάθημα), γίνεται εμβάθυνση σε θέματα Βιολογίας, όπως η μελέτη της χλωρίδας και της πανίδας, η μελέτη οικολογικών θεμάτων, περιβαλλοντικών προβλημάτων, αειφόρου ανάπτυξης, κλπ. Ακόμα, στην προσέγγιση των θεμάτων Γεωγραφίας, χρησιμοποιείται από τους Γεωγράφους, ο Βιολογικός τρόπος προσέγγισης. Στα σεμινάρια των επιθεωρητών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού των δύο τελευταίων ετών, οι παρουσιάσεις των Γεωγράφων αφορούσαν τη χλωρίδα και την πανίδα της Κύπρου, θέματα που σαφώς πραγματεύεται η Βιολογία. Το τελευταίο εύκολα αποδεικνύεται, μελετώντας το πρόγραμμα σπουδών της Βιολογίας, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σχετικά μαθήματα όπως Γεωβοτανική, Βοτανική, Ζωολογία, Οικολογία, Λιμνολογία, Υδροβιολογία, Φυσική Γεωγραφία, Ζωογεωγραφία κλπ, με έμφαση στα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ελάχιστα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη παρέχουν πτυχίο Γεωγραφίας. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία η θεματολογία του μαθήματος αυτού, ως επί το πλείστον καλύπτεται από τον κλάδο της Οικολογίας που αναντίλεκτα μελετάται από τη Βιολογία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκουν κυρίως Βιολόγοι. Στην Κύπρο, το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται από Βιολόγους εδώ και δεκαετίες με μεγάλη επιτυχία. Αυτό αποδεικνύεται από το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν οι μαθητές για το συγκεκριμένο μάθημα και από τις επιτυχίες σε διεθνείς ολυμπιάδες.

Με όλα τα πιο πάνω δεδομένα, πώς είναι δυνατό να κατηγορούνται οι Βιολόγοι για ανικανότητα στη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας και ότι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο του μαθήματος αυτού;

Εμείς οι Βιολόγοι, ασφαλώς βλέπουμε με συμπάθεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεαρότεροι αδιόριστοι Γεωγράφοι. Θα έπρεπε όμως να γνωρίζουν ότι για το γεγονός αυτό δεν ευθύνονται οι Βιολόγοι, οι οποίοι βρίσκονται σε χειρότερη θέση. Τα τρία τελευταία χρόνια έχουν μείνει αδιόριστοι 16 συνολικά Βιολόγοι. Μερικοί από αυτούς έμειναν έξω από την εκπαίδευση, ενώ είχαν ήδη τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία. Εξάλλου, τη φετινή σχολική χρονιά δε διορίστηκε ούτε ένας νέος Βιολόγος, ενώ αντίθετα οκτώ νέοι Γεωγράφοι διορίστηκαν φέτος στα δημόσια σχολεία.

Hεπιμονή των Γεωγράφων, ότι θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν Βιολόγοι από Γεωγράφους, θα δημιουργούσε τεράστια κοινωνικά προβλήματα σε πολύ μεγάλο αριθμό οικογενειών συναδέλφων Βιολόγων. Ας σημειωθεί ότι ο κατάλογος διοριστέων Γεωγράφων, περιλαμβάνει άτομα πολύ νεαρότερα, από εκείνο των Βιολόγων.

Τέλος, δεν μπορούμε να δεχθούμε την άποψη των συγκεκριμένων Γεωγράφων, ότι τα παιδιά μας είναι Γεωγραφικά αμόρφωτα. Σίγουρα, δεν είναι. Αν όμως επιμένουν σε αυτή την άποψη, τότε ίσως θα έπρεπε να κοιτάξουν βαθύτερα και να εστιάσουν στα αναλυτικά τους προγράμματα καθώς και στον τρόπο που οι ίδιοι προτείνουν να γίνεται το μάθημα και τον οποίο διαχέουν στα διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια τόσο στους Γεωγράφους, όσο και στους Βιολόγους.

Οι Βιολόγοι, υπηρετώντας έναν από τους πιο σημαντικούς και απαιτητικούς κλάδους σήμερα, με συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη, διακρίνονται από αξιοζήλευτη συνέπεια και εργατικότητα. Έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση με τους μαθητές, λόγω και της φύσης των θεμάτων που διδάσκουν στις πολύ ευαίσθητες ηλικίες της εφηβείας. Τα χαρακτηριστικά αυτά τους επιτρέπουν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη διδασκαλία των μαθημάτων που διδάσκουν.

Δρ. Αντρέας Σοφοκλέους, Εκπαιδευτικός – Βιολόγος

by

Η δήθεν διαρροή των θεμάτων Βιολογίας

No comments yet

Categories: Uncategorized

Χθες, δέχθηκα τηλεφωνήματα από κάποιους μαθητές και κάποιες μαθήτριες που με ρωτούσαν αν γνωρίζω κατά πόσον θα ακυρωθεί και θα ξαναδωθεί το μάθημα της Βιολογίας στα πλαίσια των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Μου είπαν ότι άκουσαν στην τηλεόραση ότι έγινε διαρροή των θεμάτων πριν την εξέταση από την Αμερική. Αυτό με την Αμερική μου φάνηκε πολύ παράξενο και ήταν το σημείο πάνω στο οποίο βασίστηκα για να απαντήσω ότι παρόλο που δεν είδα το ρεπορτάζ κατά πάσα, πιθανότητα θα είναι λαφαζανιά.

Άνοιξα, λοιπόν τον υπολογιστή μου και διάβασα στην ιστοσελίδα του ΑΝΤ1 Κύπρου τη δημοσίευση που μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς εδώ. Η δημοσίευση συνοδεύεται από βιντεάκι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 Κύπρου.

Αυτό που συνέβηκε ήταν ότι η Βιολογική Εταιρεία Κύπρου ανήρτησε τα θέματα της Βιολογίας μία ώρα και είκοσι λεπτά μετά από την έναρξη της εξέτασης. Επειδή ο server της ιστοσελίδας βρίσκεται στις ΗΠΑ, η ώρα ανάρτησης που έβλεπε κάποιος φαινόταν να είναι προγενέστερη από την ώρα της εξέτασης. Αν ανοίξετε λοιπόν αυτή την ιστοσελίδα θα διαβάσετε σαν ώρα ανάρτησης του δοκιμίου την ώρα May 24, 2012 4:08 AM . Αυτή η ώρα, όμως, ήταν η ώρα στο σημείο όπου βρίσκεται ο server δηλαδή στις ΗΠΑ που ως γνωστόν είναι κάποιες ώρες πίσω από την ώρα της Κύπρου ανάλογα με την Πολιτεία. Άρα ουδέν μεμπτόν!

Φυσικά, ο τίτλος του ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ήταν “Σάλος για διαρροή θεμάτων Βιολογίας: Αιτία η ανάρτηση στο διαδίκτυο στις ΗΠΑ“. Αυτός ο τίτλος είναι πιο πιασάρικος και αφήνει ερωτηματικά του τύπου: “Πού εβρεθήκαν τα θέματα των Παγκυπρίων στην Αμερική;

Και, όπως συνηθίζεται στους δημοσιογραφικούς κύκλους, κανένας δεν σκέφτηκε τις συνέπειες της διασποράς του πανικού στους τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες που έχουν, ομολογουμένως, αρκετό άγχος ήδη. Η θεαματικότητα του δελτίου είναι πιο σημαντική!

Καλά αποτελέσματα παιδιά!

by

Τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου εξακολουθούν να συναρπάζουν

No comments yet

Categories: Βιολογία; Γυμνασίου; Παιδεία; Αναλυτικά

Παραμένοντας πιστός στην υπόσχεσή μου να ακολουθώ το θέμα των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων (ΝΑΠ) Βιολογίας Α΄ Γυμνασίου, σας ενημερώνω σχετικά με 2 νέα δημοσιεύματα που περιέπεσαν στην αντίληψή μου.Το πρώτο δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2012 στο προσωπικό blog της Ξένιας Κωνσταντίνου καθώς και στην εφημερίδα “Αλήθεια” της ίδιας μέρας. Διαβάστε την ανάρτηση της Ξένιας Κωνσταντίνου εδώ.

Αντιγράφω ένα καυστικό, ομολογουμένως, κομμάτι από την πιο πάνω δημοσίευση:
Είναι κατανοητή η διάθεση του ιερωμένου επιθεωρητή βιολογίας λόγω προσωπικών πεποιθήσεων να επιθυμεί να αναδείξει τις προσωπικές του αντιλήψεις σε εκπαιδευτική πολιτική, αλλά όταν αυτό παρεισφρύει στο εκπαιδευτικό υλικό Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου χωρίς να το πάρει είδηση κανείς, είναι απαράδεκτο.

Είναι ολοφάνερο ότι η Ξένια Κωνσταντίνου θεωρεί πως ο επιθεωρητής βιολογίας προσπαθεί να περάσει τις προσωπικές του θρησκευτικές αντιλήψεις στο εκπαιδευτικό υλικό. Καλεί, επίσης, ανοικτά τον Υπουργό “αν … επιθυμεί να κάνει μεταρρύθμιση ας βγει και να αποσύρει αυτό το μέρος από τα αναλυτικά της βιολογίας.” Και συνεχίζει γράφοντας: “… ο υπουργός ως πότε θα κρύβεται; Εκτός αν θέλει να τους έχει όλους ευχαριστημένους ενόψει εκλογών και οι στόχοι της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι μόνο ωραία λόγια στο χαρτί και συντηρητισμός στο αποτέλεσμα. Πάντως για χάρη της ιστορίας και μόνο, όταν αντέδρασε ο Αρχιεπίσκοπος για το μάθημα των θρησκευτικών, ο ίδιος υπουργός απέσυρε ολόκληρο το βιβλίο σε χρόνο ρεκόρ….

Ο Αρχιεπίσκοπος διατάζει και ο Υπουργός Παιδείας εκτελεί λοιπόν;

Με το θέμα των ΝΑΠ Βιολογίας Α’ Γυμνασίου ασχολείται και ο Ιωάννης Ντόου (ψευδώνυμο από το αμερικάνικο John Doe) στον Πολίτη της περασμένης Κυριακής (20 Μαίου 2012). Λόγω αδυναμίας μου να βρω τον σύνδεσμο του άρθρου παραθέτω πιο κάτω το άρθρο όπως δημοσιεύτηκε στην έντυπη μορφή.

Στην πιο πάνω δημοσίευση αναφέρεται η “Δίκη των Πιθήκων”. Περισσότερες πληροφορίες για τη δίκη διαβάστε εδώ κι εδώ. Για την εν λόγω δίκη έχει γυριστεί και ταινία.

by

Ραδιοφωνικές εκπομπές και δημοσιεύματα σχετικά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Α’ Γυμνασίου

2 comments

Categories: Uncategorized

Η Λήδα Κουρσουμπά (Επ. προστασίας δικαιωμάτων παιδιού) μιλά στην εκπομπή του 107,6 “Καλημέρα κι έφεξε” για το μάθημα της βιολογίας της 1ης Γυμνασίου.                http://www.1076.eu/cgibin/hweb?-A=596&-V=podcasts      Σημειώνω τη διαπίστωση του δημοσιογράφου Μανώλη Καλατζή ότι οι βιολόγοι στα σχολεία όχι μόνο δεν αντέδρασαν αλλά ο Σύνδεσμός τους υποστήριξε το υλικό Βιολογίας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Ο Γιώργος Δημοσθένους (Υπ. παιδείας) μιλά στην εκπομπή του 107,6 “Καλημέρα κι έφεξε” για το μάθημα της βιολογίας της 1ης Γυμνασίου.                         http://www.1076.eu/cgibin/hweb?-A=599&-V=podcasts

Συνέντευξη του Υπουργού Παιδείας Γιώργου Δημοσθένους στην εφημερίδα Πολίτης της Κυριακής 8 Απριλίου 2012 στις σελίδες 18 & 19. Aντιγράφω τα σχετικά με το μάθημα της Βιολογίας:

 
 

Αντιγράφω άρθρο της Ρένας Χόπλαρου που επίσης δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολίτης της Κυριακής 8 Απριλίου 2012 στη σελίδα 21 και τιτλοφορείται “Ο Μανώλης Καλατζής στα καλύτερά του: Τι θα γίνει αν κάποιος θέλει να διδάξει στα παιδιά ότι ο ήλιος ανατέλλει από τη Δύση;” Προσπάθησα να βρω τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του Πολίτη και δεν τα κατάφερα. Ρένα και λοιποί δημοσιογράφοι του Πολίτη συγχωρέστε τον ατζαμή!

Ιστοσελίδα όπου μαζεύονται υπογραφές για απόσυρση των προβληματικών αποσπασμάτων από το εκπαιδευτικό υλικό Βιολογίας                 http://www.change.org/petitions/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%85%CF%81%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-2?utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=autopublish#


Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Τα συμπεράσματα δικά σας.

by

Ο Αδάμ, ο Νώε και η ποικιλομορφία των οργανισμών

No comments yet

Categories: Uncategorized

Αναγκάζομαι να επανέλθω στο θέμα του υλικού που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας για τη διδασκαλία της Βιολογίας της Α’ Γυμνασίου. Σε προηγούμενη ανάρτηση (την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ) αναφέρθηκα στον γάμο και το σεξ στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Α’ Γυμνασίου.


Στο μέρος της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας όπου υπάρχει αναρτημένο το υλικό που διδάσκεται φέτος στην Βιολογία Α’ Γυμνασίου (διαβάστε εδώ) και πιο συγκεκριμένα στο αρχείο με τίτλο “2α Φύλλα Εργασίας: Ποικιλομορφία και Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών” (διαβάστε εδώ) βρήκα το πιο κάτω ενδιαφέρον κομματάκι που οφείλω να μοιραστώ μαζί σας.

Θα μου πείτε γιατί σε ενοχλεί το πιο πάνω; Είναι απλά ένα παράδειγμα διαφύλαξης της βιοποικιλότητας στον πλανήτη. Ναι αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα πραγματικό παράδειγμα; Πχ πώς προστατεύεται η βιοποικιλότητα στους εθνικούς δρυμούς της τάδε χώρας; Και στο κάτω κάτω της γραφής πώς θα απαντήσει ο διδάσκων αν ο μαθητής ρωτήσει κατά πόσον ο Αδάμ ονόμασε και διαφύλαξε και τους μικροοργανισμούς; Χρησιμοποιούσε ο Αδάμ μικροσκόπιο ή μήπως είχε σούπερ όραση; Στην πρώτη σελίδα το φύλλο εργασίας αναφέρει ότι ο αριθμός των διαφορετικών ειδών στη Γη φτάνει τα 100 εκατομμύρια. Και πώς είναι δυνατόν να χωρέσουν 100 εκατομμύρια διαφορετικοί οργανισμοί σε μια κιβωτό κύριε Βιολόγε; θα ρωτήσουν τα παιδιά. Τι θα απαντήσει ο διδάσκων; Γιατί βάζουμε ένα Βιολόγο να ασχολείται με πράγματα που δεν είναι της ειδικότητάς του; Με τα παιδιά που έχουν άλλο θρήσκευμα τι γίνεται; Υποτίθεται ότι κάνουν Βιολογία αυτή την περίοδο. Ας συζητήσουν το θέμα του κατακλυσμού τα παιδιά στο κατηχητικό τους ή με το Θεολόγο τους. Βάζουμε τα παιδιά στην ώρα της Βιολογίας να κάνουν Θρησκευτικά ενώ δεν τους κάνουμε εξέλιξη (διαβάστε την σχετική ανάρτηση εδώ).

Επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ ξανά αφού μελετήσω και το υπόλοιπο υλικό.

by

Ο γάμος και το σεξ στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Βιολογίας Α’ Γυμνασίου

3 comments

Categories: Uncategorized

Η πρώτη σκέψη που μου πέρασε από το μυαλό, μόλις κάποιος συνάδελφος άλλης ειδικότητας μου ανακοίνωσε ότι η Βιολογία έπαιζε στις ειδήσεις, ήταν ότι δεν θα είναι για καλό. Και δυστυχώς είχα δίκιο.Παρόλο που άκουσα από διάφορους τι έγινε, αποφάσισα να το ψάξω και λίγο μόνος μου. Άνοιξα τον υπολογιστή, μπήκα στο google και voilà. Στο http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/a-gymnasiou.html υπάρχει αναρτημένο το υλικό που διδάσκεται για πρώτη φορά φέτος στα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας. Κάτω από τον τίτλο “Θεματική Ενότητα 4: Η Αναπαραγωγή στον Άνθρωπο” βρίσκει κανείς φύλλα εργασίας, οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και άλλο υλικό. Καταρχάς, ικανοποιήθηκα που το θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα αρχίσει πλέον να διδάσκεται από την Α’ Γυμνασίου αντί από την Γ’ που διδασκόταν μέχρι σήμερα αλλά μετά άνοιξα το αρχείο το οποίο στον κατάλογο είχε τίτλο “4δ Φύλλα Εργασίας: Η αναπαραγωγή στον άνθρωπο (4ο Δίωρο)”. Μπορείτε να το δείτε εδώ. Πιο κάτω παραθέτω ένα κομμάτι:

Προσπερνώ την πρώτη παράγραφο παρόλο που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο κάποιος/α δεν μπορεί να εκφράσει την αγάπη, την αφοσίωσή και την υπευθυνότητά του/ης προς τον συμβίο/α του/ης και εκτός γάμου. Η δεύτερη παράγραφος ήταν αυτή που με προβλημάτισε περισσότερο. Διαβάζοντάς την ο μαθητής συνειδητοποιεί ότι η σεξουαλική πράξη εκτός γάμου είναι “μια εγωιστική, ατομική και στιγμιαία ικανοποίηση“!!! Ατομική δεν είναι σίγουρα. Συμμετέχουν τουλάχιστον δύο άτομα. Ούτε στιγμιαία αν γίνει σωστά. Εγωιστική; Δεν ξέρω. Μπορεί κάτω από προϋποθέσεις…

Και στο κάτω κάτω της γραφής προς τι αυτή η προπαγάνδα υπέρ του γάμου; Και τι γίνεται με τα άτομα που δεν θα παντρευτούν ποτέ λόγω διαφορετικότητας; Άλλο η Βιοηθική και άλλο να ασχολούμαστε με πουριτανισμούς και ηθικολογίες. Αυτά ας τα αφήσουμε στους ειδικούς επί του θέματος. Δεν είναι τυχαίο που αντέδρασαν ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, η accept – ΛΟΑΤ Κύπρου και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Αυτοί οι φορείς έγραψαν μια επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, την οποία μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ, ζητώντας εξηγήσεις και συνάντηση με τον Υπουργό για να του την πουν!

Όταν κάποιος εκνευριστεί του φταίνε όλα. Μήπως και η επιλογή της ερωτικής στάσης στην πιο πάνω εικόνα έχει αλλότριους στόχους; Γιατί επιλέγηκε η λεγόμενη “ιεραποστολική στάση” την οποία προπαγάνδιζαν οι ιεραπόστολοι στους ιθαγενείς που προσηλύτιζαν ως τη μόνη σεξουαλική στάση που είναι αποδεκτή από το Θεό; Και γιατί επιλέγηκε μία στάση στην οποία η γυναίκα βρίσκεται κάτω από τον άντρα; Τυχαίο;
 
Μετανιώνοντας για τις κακές σκέψεις που περνούσαν από το μυαλό μου, άνοιξα ακόμα λίγα αρχεία του καταλόγου και ήταν ΟΚ. Προχώρησα ανοίγοντας το τελευταίο αρχείο με τίτλο: “Αναπαραγωγή (4ο Δίωρο) – Διευκρινήσεις προς Εκπαιδευτικούς & Γονείς” (βρείτε το εδώ). Εκεί πείστηκα πλέον ότι υπάρχει πρόβλημα. Διαβάστε και μόνοι σας:

Παρέμβαση έκανε και η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κα Λήδα Κουρσουμπά με επιστολή της στον Υπουργό Παιδείας (που μπορείτε να διαβάσετε εδώ) εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό της για το περιεχόμενο του πιο πάνω εκπαιδευτικού υλικού.Σύμφωνα με την κα Κουρσουμπά: “τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε μια πολύπλευρη και εύκολα κατανοητή πληροφόρηση αναφορικά με τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά θέματα που θα τους επιτρέπει να νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους, το σώμα τους και την σεξουαλικότητά τους“. Η Επίτροπος τονίζει, επίσης, ότι οι δραστηριότητες που βρίσκονται στο εν λόγω υλικό είναι πιθανό να οδηγήσουν τα παιδιά σε επιλογές βάσει ενοχών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Βιολόγων έκανε δηλώσεις χαρακτηρίζοντας το υλικό πολύ καλό και παροτρύνοντάς μας να μην το βλέπουμε αποσπασματικά (δείτε το εδώ). Αυτογκόλ αυτού του είδους δίνουν όπλα στους ανταγωνιστές του κλάδου αγαπητοί συνάδελφοι του Συνδέσμου. Μετά θα φέρει ο φούρνος την πυρράν.

Πολύ ωραίο και απολαυστικό όπως πάντα είναι και το άρθρο της συμπαθούς Ρένας Χόπλαρου της οποίας δηλώνω φαν. Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ. Θα παραθέσω μόνο ένα μικρό κομμάτι με το οποίο θα κλείσω αυτή την “στου κουφού την πόρτα” ανάρτηση.

Σε ποια πραγματικότητα ζουν οι συγγραφείς; Σε μια πραγματικότητα χωρίς διαζύγια; Μόνο με ευτυχείς ετερόφυλους που κάνουν χαρούμενοι σεξ; Πριν τη σεξουαλική χειραφέτηση των γυναικών (και των αντρών); Σε μια πραγματικότητα που παραπέμπει στις μικροαστικές αξίες της δεκαετίας του ’50; Στην μπουσική Αμερική; Στη βικτωριανή Αγγλία; Στο ηθικοπλαστικό σύμπαν της Χούντας του ‘73; Στο χομεϊνισμό;
 

by

Η διδασκαλία της εξέλιξης στα σχολεία της Κύπρου ή τίποτα στη Βιολογία δεν έχει νόημα

9 comments

Categories: Uncategorized

Οι δύο τελευταίοι μήνες του καλοκαιριού είναι ότι καλύτερο για τον εκπαιδευτικό. Κάποιοι συνάδελφοι ξεχνούν τη δουλειά τόσο πολύ που το Σεπτέμβριο δυσκολεύονται να επανενταχθούν στο σχολικό κλίμα. Η συνηθισμένη ερώτηση που ακούει κανείς είναι: “Δεν βαριέστε δύο μήνες να κάθεστε;” Η απάντηση είναι αρνητική παρόλο που οι πλείστοι από εμάς δεν καθόμαστε καθόλου. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε βιβλία, επιδιορθώνουμε το σπίτι, ψαρεύουμε, κάνουμε μπάνια στη θάλασσα, βόλτες με φίλους κ.λπ. Η δική μου συνταγή περιέχει αρκετό χρόνο με την οικογένεια, μαστορέματα, κηπουρική και πολλές ώρες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου είτε χαζολογάω, είτε ανανεώνω την ιστοσελίδα μου.1
Προσπαθώντας, λοιπόν, να ανανεώσω το υλικό στο κομμάτι της cyprusbiology που έχει τίτλο “Εξέλιξη” και μετά που έχω παρακολουθήσει αρκετά ταινιάκια από το youtube, μερικά από τα οποία τα έχω ενσωματώσει στην ιστοσελίδα, πέφτω πάνω σε ένα “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”2. Θα παραθέσω αυτούσιο το ψήφισμα το οποίο υπογράφεται από μια πληθώρα καθηγητών διαφόρων πανεπιστημίων της Ελλάδας, από επιστήμονες με ειδικότητες εκτός Βιολογίας αλλά και από άτομα εκτός Θετικών Επιστημών. Με μια διάθεση νοσταλγίας αναγνώρισα τα ονόματα καθηγητών μου στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και συμφοιτητών μου που πλέον είναι μεταδιδακτορικοί φοιτητές ή δουλεύουν ως Βιολόγοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικά χημεία.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Eμείς που υπογράφουμε το ακόλουθο κείμενο ζητούμε από την Ελληνική Πολιτεία να αναγνωρίσει τη σημασία της διδασκαλίας της Βιολογίας στην εκπαίδευση, προχωρώντας στην αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών του Γυμνασίου, του Λυκείου (Ενιαίου και Τεχνικού), σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα και τις ανάγκες του έλληνα μαθητή και αυριανού πολίτη για ουσιαστική γνώση και κατανόηση των βιολογικών φαινομένων.

Ιδιαιτέρως ζητούμε στην αναμόρφωση αυτή να περιλαμβάνεται η διδασκαλία της Εξέλιξης, που είτε δεν προβλέπεται (Λύκειο), είτε προβλέπεται και για διάφορους λόγους δεν πραγματοποιείται (Γυμνάσιο), παρά τη σημασία της ως ενοποιητικό πλαίσιο της επιστήμης της Βιολογίας και την ανυπολόγιστη παιδαγωγική αξία της.

Χωρίς τη διδασκαλία της Εξέλιξης οι μαθητές μας δεν στερούνται της γνώσης ενός εξειδικευμένου κεφαλαίου της Βιολογίας, αλλά της δυνατότητας να κατανοήσουν τα μεγάλα θέματα υγείας και περιβάλλοντος που καθημερινά καταγράφει η τρέχουσα παγκόσμια επικαιρότητα.

Χωρίς τη διδασκαλία της Εξέλιξης οι μαθητές μας δεν μπορούν να κατανοήσουν,

Γιατί ο ιός της γρίπης των πτηνών μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμια απειλή,

Γιατί η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών εξασθενίζει το οπλοστάσιό μας έναντι των παθογόνων μικροβίων,

Γιατί είναι απομακρυσμένη χρονικά η δυνατότητα παραγωγής εμβολίου κατά του AIDS,

Πώς δημιουργήθηκαν και γιατί δεν είναι ανεξάντλητα τα ορυκτά καύσιμα,

Πώς διαμορφώθηκε και πώς επηρεάζεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα η ατμόσφαιρα και συνεπώς το κλίμα του πλανήτη,

Ποιους κινδύνους εγκυμονεί για το περιβάλλον η απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών,
και συνεπώς δεν είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές, που είναι κρίσιμες για τη διατήρηση του αγαθού της ατομικής και δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Τέλος χωρίς τη διδασκαλία της Εξέλιξης οι μαθητές μας στερούνται από τη γνώση ενός σημαντικού μαθήματος που αφορά στη γνώση του κόσμου στον οποίο ζουν και ταυτόχρονα στη γνώση της βιολογικής υπόστασής τους και της ιστορίας της.

Αυτό το μάθημα βιολογικής αυτογνωσίας μπορεί να κάνει το νέο μας ικανό να απολαμβάνει και να σέβεται περισσότερο το αγαθό της ζωής σε όποια μορφή και αν εκδηλώνεται.

Αυτό το μάθημα μπορεί να κάνει το νέο μας περισσότερο υπεύθυνο ως πολίτη σε ένα κόσμο του οποίου οι ραγδαίες μεταβολές δεν είναι απειλή, αλλά προκλήσεις για ατομικές και συλλογικές αποφάσεις που θα τον καταστήσουν περισσότερο δίκαιο, περισσότερο βιώσιμο και ευτυχή.”2

Ακολουθούν οι υπογραφές. Διαβάζοντας το πιο πάνω ψήφισμα ένιωσα ζήλια για το γεγονός ότι στην Ελλάδα, την οποία μετά τη χρεοκοπία δεν έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο μέσος Κυπραίος, υπάρχουν άτομα που αντιδρούν και εκφράζονται χωρίς φόβο υποδεικνύοντας αυτό που θεωρούν σωστό. Ένιωσα σαν ναυαγός που ζει σε μια βραχονησίδα αποκομμένη από τον πολιτισμό. Είναι μια εντύπωση που μου δημιουργείται αρκετά συχνά από τότε που επέστρεψα στο νησί από τις σπουδές μου και δεν αφορά μόνο τη Βιολογία αλλά και την πολιτική, τις τέχνες κ.λπ. Συζητώντας με συνάδελφους Βιολόγους αλλά και με άλλα άτομα διαπιστώνω μία δειλία να βγουν δημόσια και να εκφράσουν την άποψή τους εφόσον αυτή διαφέρει από την άποψη της εκάστοτε εξουσίας. Το αστείο είναι ότι τα άτομα που μπορεί να υποστηρίζουν την δήθεν αιρετική άποψη υπάρχει πιθανότητα να πλειοψηφούν αλλά λόγω δειλίας ή ανίας δεν την εκφράζουν αφήνοντας τους μειοψηφούντες να αλωνίζουν.
Τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο η Εξέλιξη εξαφανίστηκε ως δια μαγείας από τα αναλυτικά προγράμματα της Βιολογίας. Η δική μου γενιά ευτύχησε να διδαχθεί Εξέλιξη στην Γ’ Λυκείου στην ύλη της οποίας παρέμεινε μέχρι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα εξεταζόταν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια. Μόνο σε ένα μάθημα επιλογής της Β’ Λυκείου που ονομάζεται “Επιστήμη Περιβάλλοντος” γίνεται αναφορά σήμερα στην Εξέλιξη και σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό που έρχεται στους συναδέλφους από το υπουργείο πρέπει να καλυφθεί σε 2 (!!!!!!) διδακτικές περιόδους3. Σημειωτέον ότι αφού το μάθημα είναι επιλογής, επιλέγεται από ένα μικρό ποσοστό μαθητών κάθε χρόνο. Οι υπόλοιποι μαθητές και μαθήτριες που αποφοιτούν από το Λύκειο δεν ξέρουν τι είναι η Εξέλιξη ακόμα κι αν επέλεξαν Βιολογία στην Γ’ Λυκείου. Ή ξέρουν αυτά που τους είπε ο συνάδελφος θεολόγος για την Εξέλιξη.
Αποφάσισα να ψάξω λίγο το θέμα ερευνώντας στο διαδίκτυο. Σχεδόν όλες οι δημοσιεύσεις για τη διδασκαλία της εξέλιξης αναφέρονται σε μια πραγματεία του Theodosius Dhobzhansky4 που δημοσιεύτηκε το 1973 στο επιστημονικό περιοδικό American Biology Teacher (τόμος 35, σελ 125-129). Ο Dhobzhansky, που στα 27 του χρόνια μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Ουκρανία, θεωρείται ως ένας από τους θεμελιωτές της Σύγχρονης Εξελικτικής Σύνθεσης (Modern Evolutionary Synthesis)5 η οποία, με λίγα λόγια, χρησιμοποιεί δεδομένα από τη Γενετική και άλλους κλάδους της Βιολογίας για να γεμίσει τα κενά της Θεωρίας της Εξέλιξης μέσω Φυσικής Επιλογής του Charles Darwin, ενοποιώντας όλους τους κλάδους της Βιολογίας. Δύο χρόνια πριν πεθάνει, λοιπόν, ο Dhobzhansky δημοσιεύει μία πραγματεία με τίτλο “Τίποτα στη Βιολογία δεν έχει νόημα, παρά μόνο υπό το φως της Εξέλιξης6. Κι έχει απόλυτο δίκιο, διότι αυτό που συνδέει μεταξύ τους όλα τα κεφάλαια του βιβλίου της Βιολογίας είναι η ενοποιητική έννοια της Εξέλιξης. Αν δεν καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί η εξέλιξη, δεν μπορείς να εξηγήσεις τίποτα για τους οργανισμούς.
Ένας άλλος μεγάλος βιολόγος του εικοστού αιώνα, ο Stephen Jay Gould7, παλαιοντολόγος και εξελικτικός βιολόγος στο Harvard University, έγραψε το 1999 σε ένα άρθρο του στους New York Times που είχε τον διασκεδαστικό τίτλο: “Dorothy it’s really Oz”, σχολιάζοντας την απαγόρευση της εξέτασης της Εξέλιξης στις σχολικές εξετάσεις της Πολιτείας του Kansas, ότι “η διδασκαλία της Βιολογίας χωρίς την Εξέλιξη μοιάζει με τη διδασκαλία της Χημείας χωρίς τον Περιοδικό Πίνακα”.8
Αυτό είναι που κάνουμε στην Κύπρο. Διδάσκουμε ασύνδετα κεφάλαια Βιολογίας αφήνοντας το κυριότερο, αυτό που δίνει νόημα και στα υπόλοιπα εκτός, ή του δίνουμε μία θέση στα αναλυτικά προγράμματα όπου χάνει την αξία του και δεν διδάσκεται στην πράξη. Αν κάτι δεν έχει νόημα και πρόκειται να εξεταστείς σε αυτό, τι κάνεις; Πολύ απλά παπαγαλίζεις, δηλαδή (λες και δεν ξέρετε τι σημαίνει αυτό) αποστηθίζεις γνώσεις τις οποίες δεν μπορείς ούτε να τις συνδέσεις μεταξύ τους αλλά ούτε και να τις ερμηνεύσεις σωστά.9 Αφαιρώντας την Εξέλιξη από τα αναλυτικά προγράμματα ή τοποθετώντας την πονηρά κάπου όπου ουσιαστικά δεν διδάσκεται, δημιουργούμε μαθητές και μαθήτριες που πιστεύουν ότι η Βιολογία είναι απλά ένα μάθημα “θεωρίας” (χρησιμοποιώ χαρακτηρισμούς που ακούω κάθε χρονιά από καινούριους μαθητές και μαθήτριες), στο οποίο δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πολύ, φτάνει να μαθαίνεις αυτά που γράφει το βιβλίο και να τα γράφεις στα διαγωνίσματα. Φράσεις μαθητών του τύπου: “μην βάζετε ερωτήσεις κρίσεως στα διαγωνίσματα” ή “δείξετέ μου πού γράφει αυτό που είπατε στο βιβλίο” είναι συνηθισμένες στα σχολεία και θεωρούνται απολύτως λογικές από γονείς, συναδέλφους και προϊσταμένους. Η χρήση του εγκεφάλου πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αποστήθιση!
Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν την εργαστηριοποίηση του μαθήματος ως τη μαγική λύση. Δεν διαφωνώ ότι η εργαστηριοποίηση μπορεί να διεγείρει το ενδιαφέρον του μαθητή με πειράματα όπως ενζυμικές αντιδράσεις, αναλύσεις αίματος και αλληλουχίας DNA. Θεωρώ όμως ότι το πρόβλημα της μη σύνδεσης των σκόρπιων γνώσεων μέσω της Εξέλιξης θα συνεχίζει να υφίσταται.
Τι γίνεται όμως με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση; Διορθώνουν τα πολυδιαφημιζόμενα και πολυαναμενόμενα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα το πρόβλημα της απουσίας της Εξέλιξης; Έχω καλά νέα! Στα καινούρια αναλυτικά προγράμματα η Εξέλιξη κάνει την εμφάνισή της από την Ε’ Δημοτικού.10 Και φαίνεται ότι το κεφάλαιο δεν βρίσκεται στο τέλος της χρονιάς για να παραληφθεί εντέχνως. Επίσης, στην ύλη της Α’ Λυκείου φαίνεται πως υπάρχει κεφάλαιο για την Εξέλιξη με αναφορές στον Charles Darwin.11
Η Εξέλιξη δεν είναι μια απλή θεωρία. Στηρίζεται πάνω σε τόνους αποδείξεων και αποστερώντας την διδασκαλία της από τα παιδιά της Κύπρου δημιουργούμε μελλοντικούς πολίτες που θα είναι βιολογικά αναλφάβητοι και ευάλωτοι στους επιτήδειους που μπορεί να προσπαθήσουν να τους εκμεταλλευτούν. Ας ελπίσουμε ότι τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα θα δώσουν στην Εξέλιξη τη θέση που δικαιωματικά της αξίζει. Αν δεν το πράξουν πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των εξ Ελλάδος συναδέλφων!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
  1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. Διαθέσιμο στο: http://users.sch.gr//thanoscapsalis/form.htm
  2. Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης Επιστήμης Περιβάλλοντος Β΄ Λυκείου 2010-2011. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Διαθέσιμος στο: http://www.schools.ac.cy/eyliko/mesi/themata/viologia/programmatismoi/lykeio/programmatismos_epistimis_perivallontos_b_lykeiou_2010_2011.pdf
  3. Βιογραφία του Theodosius Dhobzhansky από την wikipedia στο http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_Dobzhansky
  4. Σύγχρονη Εξελικτική Σύνθεση από τη wikipedia στοhttp://en.wikipedia.org/wiki/Modern_evolutionary_synthesis
  5. Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution από τη wikipedia στοhttp://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_in_Biology_Makes_Sense_Except_in_the_Light_of_Evolution
  6. Βιογραφία του Stephen Jay Gould από την wikipedia στο http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould
  7. Stephen Jay Gould, “Dorothy, It’s Really Oz: A pro-creationist decision in Kansas is more than a blow against Darwin,” Time Magazine 154 (August 23, 1999): 59. Διαθέσιμο στο http://www.stephenjaygould.org/library/gould_kansas.html
  8. Λουκία Πρίνου, Λία Χαλκιά, Κώστας Σκορδούλης, “Θεωρία της εξέλιξης: Η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της και η περιπέτειά της στο ελληνικό σχολείο”. Διαθέσιμο στο: http://asel.primedu.uoa.gr/PAPERS/theoryofevolutiongreek.pdf
  9. Φυσικές Επιστήμες για το δημοτικό. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Διαθέσιμο στο: http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/fysikes_epistimes_dimotiko.pdf
  10. Βιολογία Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Διαθέσιμο στο: http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/viologia_gymnasiou_a_lykeiou.pdf
1 2 4 5 6 7 8